Computerová kineziologie

Computerová kineziologie (CK) je systém diagnostiky a korekce nerovnováh a funkčních poruch pohybového aparátu. CK využívá skutečnosti, že všechny pochody uvnitř těla se zobrazují na pohybovém aparátu a zpětně je možno tyto funkční poruchy přes pohybový aparát ovlivnit. CK vychází z poznatků ortopedie, neurologie, rehabilitace, myoskeletální a celostní medicíny. Komplexní analýza momentálního stavu a funkce pohybového aparátu pomocí počítače určí místa největších nerovnováh a umožní navrhnout adekvátní postup pro jejich korekci.
Systém CK je výsledkem dlouhodobých výzkumů a klinických zkoušek.

Systém CK má dvě fáze - diagnostickou a korekční.

Diagnostická část

Diagnostická část využívá vyšetřovacích postupů známých v ortopedii, neurologii a rehabilitaci pro zjišťování omezení rozsahů pohybů a citlivých míst na těle. Zpracování výsledků vyšetření počítačem umožňuje provést podrobnou analýzu s využitím reflexních vztahů orgánů a pohybového aparátu.Výsledky diagnostiky jsou znázorněny na grafech celkové dysfunkce, nerovnováhy v pohybových segmentech a šlachosvalových svazcích a na mapě kritických míst v oblasti páteře, kloubů, kostry, viscerální a endokrinní.

Korekční část

V léčebné části program navrhuje postup korekce kritických míst na těle pacienta pomocí různých technik. Podle odborné kvalifikace terapeuta se korekční část dělí na následující odborné úrovně:

  1. cvičení - pod vedením odborníkem nebo samostatně
  2. masáže
  3. ošetření spoušťových periostových bodů metodou suché jehly


Indikace

CK umožňuje komplexní vysoce individualizovaný přístup k pacientovi a kromě prevence a léčby funkčních poruch je určena pro následující indikace:


Kontraindikace

Před zahájením léčby CK je nutné lékaře nebo terapeuta informovat o důležitých okolnostech zdravotního stavu (úrazy, operace, probíhající léčba, užívané léky). Zvláštní pozornost je třeba věnovat následujícím absolutním kontraindikacím: