Ambulance

Ambulance ukončila činnost v roce 2013.

Podle názorů vycházejících z tradiční medicíny má každá nemoc svůj rozvoj a průběh, který lze rozdělit do několika fází:

 1. Nerovnovážný stav.

  Je to fyziologický stav (naprostého zdraví), kdy organizmus reaguje na různé vnitřní a zevní podněty. S tímto „rozkolísáním" si organizmus dokáže poradit sám a umí funkce správně vyladit do výchozího stavu.

 2. Funkční porucha.

  Pokud výše uvedený podnět má větší intenzitu, nebo působí delší dobu, rozkolísání funkce nabývá většího rozměru, porucha trvá již delší dobu a organizmus již není schopen sám si poradit s takovouto funkční poruchou. Při rozvoji funkční poruchy dochází k subjektivnímu vnímání potíží. Vyšetřovací možnosti a prostředky medicíny založené na důkazech v této fázi většinou žádné onemocnění nepotvrdí.

 3. Strukturální změny.

  Pokud funkční porucha přetrvává delší dobu, organizmus se novému stavu přizpůsobuje a dochází ke strukturálním změnám. (Například ke zvápenatění kloubního pouzdra u kloubu s dlouhodobým omezením hybnosti, nebo natrhnutí dlouhodobě přetěžovaného svalu.)

 4. Orgánové poškození.

  Strukturální změny vedou již k nevratnému poškození orgánu s trvalými omezeními a změnami v jeho funkci.